publicerad: 2021  
struktur strukturen strukturer
strukt·ur·en
substantiv
struktu´r
1 inre upp­byggnad av en helhet; konkret el. abstrakt
parkett­golvets geometriska struktur; en hierarkisk struktur; stadens sociala struktur; språkets struktur; en kartläggning av branschens struktur; kolonial­tidens ekonomiska struktur
belagt sedan 1766; av lat. structu´ra 'byggande; ordbyggnad', till stru´ere 'stapla upp; bygga'; jfr ur­sprung till destruera, instruera, konstruera
2 sätt som en yta är ut­formad på
vävens grova struktur; hon kände på stenens struktur; färg, form och struktur
sär­skilt om grov yta
belagt sedan 1897