publicerad: 2021  
strukturarbetslöshet struktur­arbetslösheten
strukt·ur|­arbets·lös·het·en
substantiv
struktu`rarbetslöshet
arbetslöshet som upp­kommer genom att ett sam­hälles ekonomiska struktur förändras t.ex. genom att ett stort an­tal före­tag läggs ned
belagt sedan 1943