publicerad: 2021  
strukturell strukturellt strukturella
strukt·ur·ell
adjektiv
strukturell´
som har att göra med strukturer
det fanns strukturella likheter mellan de båda organisationerna
ofta med an­tydan om att något (t.ex. en förändring) är genom­gripande
det krävdes strukturella förändringar av landets ekonomi
belagt sedan 1948