publicerad: 2021  
strukturrationalisera strukturrationaliserade strukturrationaliserat
verb
struktu`rrationalisera
rationalisera in­om närings­livet genom organisatorisk förändring av koncern, bransch eller närings­gren t.ex. genom att slå samman mindre enheter till större
någon strukturrationaliserar (något)
belagt sedan 1954
strukturrationaliserastrukturrationaliserande, strukturrationalisering