publicerad: 2021  
sträckmeter sträck­metern, plural sträck­meter
sträck|­meter
substantiv
sträck`meter
i meter an­given längd av något som inte har rak, obruten ut­sträckning
SYN. löpmeter
en sträckmeter (något) en sträckmeter (av något)
fröna räcker till tio sträck­meter mo­rötter
belagt sedan 1879