publicerad: 2021  
styra om styrde styrt, presens styr
styr·de om
verb
[åm`]
åstadkomma genom aktiva åt­gärder
någon styr om (något/sats)
någon styr om (något)
någon styr om (sats)
han har styrt om att det blir en ordentlig upp­vaktning av NN på födelse­dagen
belagt sedan 1750