publicerad: 2021  
styra ut styrde styrt, presens styr
verb
styra u´t
ofta något ned­sättande klä ut
någon styr ut någon (sätt)
måste hon styra ut sig på det viset?; de hade styrt ut hunden i klänning och hatt
belagt sedan 1843; av lågtyska utstüren med samma betydelse, eg. 'sända bort (en son eller dotter)'; jfr ur­sprung till styra
styra ututstyrande, utstyrning