publicerad: 2021  
tillverkning till­verkningen till­verkningar
till|­verk·ning·en
substantiv
till`verkning
det att tillverka något
tillverkningslicens; möbeltillverkning; serietillverkning; ståltillverkning
tillverkning (av något)
till­verkningen av hushållsmaskiner flyttade utom­lands
äv. om (mängden av) det till­verkade
hela till­verkningen går på export
belagt sedan 1640