publicerad: 2021  
ständigt
ständ·igt
adverb
stän`digt
(nästan) utan av­brott
jäm­ställdheten är en fråga som ständigt diskuteras
jämt och ständigt se jämt
belagt sedan 1733