publicerad: 2021  
stänga ner stängde stängt, presens stänger
eller
stänga ned stängde stängt, presens stänger
verb
stänga ne´r el. stänga ne´d
spärra (webb­sida eller dylikt) för åt­komst ibland på grund av tvivel­aktigt el. brottsligt inne­håll
någon stänger ner något
polisen stängde ner bloggen efter an­mälningar om rasistiska in­lägg
belagt sedan 1993
stänga nernerstängning
stänga nednedstängning