publicerad: 2021  
stänge stänget stängen
stäng·et
substantiv
stäng`e
an­ordning för stängning av dörr, grind eller dylikt
burens stänge
belagt sedan 1651; sv. dial. stänge; bildn. till stång o. stänga