publicerad: 2021  
subjektivism subjektivismen
sub·jekt·iv·ism·en
substantiv
subjektivis´m
1 benägenhet till ut­präglat subjektiva ställnings­taganden
belagt sedan 1871
2 åsikten att all kunskap och värdering är beroende av den en­skilda individen och att det där­för inte finns några allmän­giltiga sanningar och värden
belagt sedan 1886