publicerad: 2021  
supplementvinkel supplementvinkeln supplementvinklar
supple·ment|­vinkl·ar
substantiv
supplemen`tvinkel
vinkel som till­sammans med en annan, intilliggande vinkel bildar en 180-graders­vinkel dvs. en obruten linje
en supplementvinkel (till något)
belagt sedan 1876