publicerad: 2021  
supplera supplerade supplerat
verb
supple´ra
göra tillägg till text där något saknas
supplera något
hand­skriften var delvis oläslig var­för ut­givaren måste supplera vissa ord
belagt sedan 1632; av lat. supple´re 'ut­fylla'
supplerasupplerande, supplering