publicerad: 2021  
svarvstål svarv­stålet, plural svarv­stål, bestämd plural svarv­stålen
svarv|­stål·et
substantiv
svar`vstål
skärverktyg för bearbetning av arbets­stycke i svarv
belagt sedan 1833