publicerad: 2021  
svavelbakterie svavel­bakterien svavel­bakterier
svavel|­bakt·eri·en
substantiv
sva`velbakterie
(typ av) bakterie i jord och vatten som har stor betydelse för svavel­omsättningen i naturen och är en av jordens tidigaste livs­former
en het källa med svavel­bakterier
belagt sedan 1895