publicerad: 2021  
svaveldioxid svavel­dioxiden svavel­dioxider
svavel|­di·ox·id·en
substantiv
sva`veldioxid
en oxid som bildas vid förbränning av svavelhaltig olja och andra svavelhaltiga ämnen och som starkt bi­drar till försurning av naturen
ut­släpp av svavel­dioxid
belagt sedan 1883