publicerad: 2021  
svavelväte svavel­vätet
svavel|­vät·et
substantiv
sva`velväte
en giftig, illa­luktande gas en förening av svavel och väte
belagt sedan 1826 (i sms.)