publicerad: 2021  
svärdbärare svärd­bäraren, plural svärd­bärare, bestämd plural svärdbärarna
svärd|­bär·ar·en
substantiv
svä`rdbärare
en akvariefisk vars stjärtfenas nedre flik bildar ett svärds­liknande ut­skott ur­sprungligen från Mellan­amerika
röd svärd­bärare
belagt sedan 1929