publicerad: 2021  
svärdssidan bestämd form
svärds|­sid·an
substantiv
svä`rdssidan
en släkts manliga med­lemmar
äv. ättlingar på den manliga sidan i en släkt
på svärds­sidan hade hon musikaliskt på­brå
belagt sedan 1588