publicerad: 2021  
svärord svär­ordet, plural svär­ord, bestämd plural svär­orden
svär|­ord·et
substantiv
svä`rord
något var­dagligt svordom
belagt sedan 1654