publicerad: 2021  
svävande ingen böjning
sväv·ande
adjektiv
svä`vande
som svävar
ofta bildligt vag, obestämd om yttrande eller dylikt
ett svävande svar; hon ut­tryckte sig svävande (adverbial)
belagt sedan 1734