publicerad: 2021  
säteri säteriet säterier
sät·eri·et
substantiv
säteri´långt ä
huvudgård i frälsegods förr befriad från skatter
belagt sedan 1554; bildning till det äldre sätesgård