publicerad: 2021  
säteritak säteri­taket, plural säteri­tak, bestämd plural säteri­taken
sät·eri|­tak·et
substantiv
säteri`taklångt ä
(valmat) sadel­tak där ett lågt, lod­rätt mellanparti bildar ett av­brott i tak­fallet
belagt sedan 1897