publicerad: 2021  
takskägg tak­skägget, plural tak­skägg, bestämd plural tak­skäggen
tak|­skägg·et
substantiv
ta`kskägg
den nedersta, utan­för väggen fram­skjutande delen av ett ytter­tak
JFR tass 2
belagt sedan 1746