publicerad: 2021  
taksprång tak­språnget, plural tak­språng, bestämd plural tak­sprången
tak|­språng·et
substantiv
ta`ksprång
takskägg
äv. om av­ståndet mellan väggen och den yttersta delen av tak­skägget
belagt sedan 1859