publicerad: 2021  
tautomeri tautomerin
tauto·merin
substantiv
[taftomeri´] el. [tautomeri´]
form av isomeri var­vid två organiska ämnen skiljer sig en­bart genom att en atom växlat plats i molekylstrukturen
belagt sedan 1906; modern bildn. till grek. tauto´ 'samma' och mer´os '(an)del'