publicerad: 2021  
tematik tematiken
tem·at·ik·en
substantiv
temati´k
upp­sättning (besläktade) teman som behandlas i ett samman­hang
JFR tema 1
an­svar–skuld–försoning – det är bokens centrala tematik
spec. om det samlade tematiska materialet i musik­verk
äv. sätt att behandla och ut­veckla ett tema
belagt sedan 1913