publicerad: 2021  
tempel templet, plural tempel, bestämd plural templen
templ·et
substantiv
tem´pel
större byggnad för religiös kult­ut­övning ofta helgad åt någon särsk. gudom; särsk. om icke-kristen helgedom
tempelbyggnad; tempelskändare; Apollotempel; soltempel
ruinerna av ett grekiskt tempel; bara prästerna hade till­träde till templets allra­heligaste
äv. bildligt om moderna profana byggnader (som an­tyds ut­trycka dunkla religiösa behov)
konsttempel
bank­palatsen – den moderna kapitalismens tempel
belagt sedan ca 1400 (Klosterläsning); fornsvenska tämpel; via tyska av lat. tem´plum 'av­gränsat observationsområde på himla­valvet; helgedom'; jfr ur­sprung till kontemplation