publicerad: 2021  
tematisk tematiskt tematiska
tem·at·isk
adjektiv
tema´tisk
som har att göra med ett tema
styckets tematiska ut­formning; det fanns en tematisk likhet mellan filmerna
belagt sedan 1821