publicerad: 2021  
tempusväxling tempus­växlingen tempus­växlingar
temp·us|­växl·ing·en
substantiv
tem`pusväxling
byte av tempus in­om en och samma fram­ställning ibland ett skickligt stil­drag, ibland ett fel
belagt sedan 1900