publicerad: 2021  
terzett terzetten terzetter
eller
tersett tersetten tersetter
terz·ett·en, ters·ett·en
substantiv
[-set´] el. [-tset´]
musikalisk komposition för tre soloröster med el. utan ackompanjemang
belagt sedan 1808; av ita. terzetto med samma betydelse, till terzo 'tredje'; jfr ur­sprung till ters