publicerad: 2021  
terzin terzinen terziner
terz·in·en
substantiv
[-si´n] el. [-tsi´n]
ett vers­mått med treradiga strofer och konst­full rim­flätning över strof­gränserna
äv. om en så­dan strof
belagt sedan 1811; av ita. terzina med samma betydelse, till terzo 'tredje'; jfr ur­sprung till ters, terzett
Terziner i okonstens tid. Titel på dikt­samling av Hjalmar Gullberg (1958)