publicerad: 2021  
tills vidare
även
tillsvidare
tills vid·are
adverb
[-vi`dare]
på obestämd tid fram­åt dvs. utan an­givande av slut­punkten
tills vidare fick de magasinera möblerna
spec. i arbets­livs­samman­hang (om tämligen trygg an­ställning)
tillsvidareanställning
han är an­ställd tills vidare på tjänsten
belagt sedan 1699