publicerad: 2021  
tillrättavisa tillrättavisade tillrättavisat
verb
tillrätt`avisa
strängt på­peka det olämpliga i (visst handlings­sätt) för någon
någon tillrättavisar någon
läraren tillrätta­visade de rökande eleverna
belagt sedan 1818
tillrättavisatillrättavisande, tillrättavisning