publicerad: 2021  
tillstå tillstod tillstått, presens tillstår
verb
till`stå
erkänna riktigheten av något; ofta med an­tydan om mot­villighet
någon tillstår något/sats
någon tillstår något
någon tillstår sats
jag måste till­stå att jag har under­skattat konkurrensen; han ville inte till­stå sin överklass­bakgrund
belagt sedan början av 1400-talet (intyg utfärdat av hertig Valdemar om rättigheter för sörmländska Vårfruberga kloster (Svenskt Diplomatarium)); fornsvenska tilstanda, tilsta; efter lågtyska tostan med samma betydelse; jfr ur­sprung till 2stå!!
tillståtillstående