publicerad: 2021  
tilläggning tilläggningen tilläggningar
till|­lägg·ning·en
substantiv
til`läggning
det att lägga till vid brygga eller dylikt
far­tygets tilläggning vid kaj
belagt sedan 1875