publicerad: 2021  
tillåtlig tillåtligt tillåtliga
till|­låt·lig
adjektiv
til`låtlig
som det är (moraliskt) försvarbart att tillåta eller acceptera
tillåtlig (för någon) (att+verb)
en grymhet som knappast var tillåtlig ens i krig
belagt sedan ca 1585