publicerad: 2021  
tillåtelse tillåtelsen tillåtelser
till|­låt·els·en
substantiv
til`låtelse
förklaring att inga hinder före­ligger för viss verksamhet eller dylikt; vanligen av relativt informellt slag
tillåtelse (att+verb)
tillåtelse (till något/att+verb/sats)
tillåtelse (till något)
tillåtelse (till sats)
tillåtelse (till att+verb)
ge sin tillåtelse till något; få tillåtelse till något; barnen bad om tillåtelse att gå på bio; han har sin fars tillåtelse att resa
ibland i artighets­fraser
med er tillåtelse vill jag före­slå ...
belagt sedan 1466 (brev från Sten Sture till Åke Axelssons hustru fru Märta om frieriet till hennes dotter (Styffe)); fornsvenska tillatilse