publicerad: 2021  
tipstelefon tips­telefonen tips­telefoner
tips|­tele·fon·en
substantiv
tip`stelefon
sär­skilt telefon­nummer dit man kan ringa och lämna anonyma tips om brottslig verksamhet in­rättat (permanent el. i sam­band med visst brott) av polisen
polisens tekniker har samlat spår från fynd­platsen och en tips­telefon har upp­rättats
äv. ut­vidgat
tidnings­redaktionens tips­telefon
belagt sedan 1987