publicerad: 2021  
1titt titten tittar
titt·en
substantiv
1 snabb blick
smygtitt; tjuvtitt
en titt (någon/något/sats)
en titt (någon)
en titt (något)
en titt (sats)
en titt (i något)
en titt över axeln; en titt i back­spegeln
äv. om blick el. betraktande av något större var­aktighet, ibland med bi­betydelse av besök
de skulle ta (sig) en titt på dom­kyrkan
belagt sedan 1841; till titta
2 kort besök
"Tack för titten", sade hon när de gick
belagt sedan 1862
2titt
adverb
titt och/som tätt oftahennes mobil­telefon ringer titt som tätt, så när hon vill vara i fred måste hon stänga av den
titt som oftast mindre brukligtofta
belagt sedan 1470-talet (Gamla eller Eriks-Krönikan); fornsvenska tit, till tidher 'som händer (ofta)'; jfr ur­sprung till tidender