publicerad: 2021  
titulera sig titulerade titulerat
verb
titule´ra sig
an­vända som titel på sig själv
titulera sig (som) någon
efter vin­sten kan hon titulera sig världs­mästare; han kan nu titulera sig heders­doktor vid Upp­sala universitet
belagt sedan 1957
titulera sigtitulerande, titulering