publicerad: 2021  
titulär titulärt titulära
titul·är
adjektiv
titulä´r
ofta i sammansättn. som har viss titel som inte mot­svaras av någon (yrkes)funktion
titulärkonsul; titulärprofessor
belagt sedan 1733 (i sms.); av franska titulaire med samma betydelse; till titel