publicerad: 2021  
tjänsteår tjänste­året, plural tjänste­år, bestämd plural tjänste­åren
tjänste|­år·et
substantiv
tjän`steår
år som någon inne­haft viss tjänst
vanligen i plur., med tanke på an­talet och med ton­vikt på meritvärdet
vid tjänste­tillsättningen blev an­tal tjänste­år utslags­givande
belagt sedan 1674