publicerad: 2021  
tonomfång ton­omfånget, plural ton­omfång, bestämd plural ton­omfången
ton|­om·fång·et
substantiv
to`nomfång
om­fång av visst av­snitt av ton­skalan särsk. med tanke på vad som kan presteras av en människo­röst el. ett instrument
en sopran med ett ton­omfång på drygt tre oktaver
belagt sedan 1855