publicerad: 2021  
torna tornade tornat
verb
to`rna
fram­träda på ett dominerande sätt vanligen genom stor höjd el. placering i högt läge
torna (över någon/något)
torna (över någon)
torna (över något)
över dem alla tornade den väldige NN
belagt sedan 1775
tornatornande