publicerad: 2021  
tornado tornadon, plural tornador äv. tornados
torn·adon
substantiv
torna´do
större tromb särsk. i Amerika
belagt sedan 1800; av engelska tornado med samma betydelse; av spa. tornado med samma betydelse, till tronada 'åsk­väder', till tronar '(att) åska'; besläktat med tornera, turnera