publicerad: 2021  
torna upp sig tornade tornat
verb
torna upp´ sig
hopas i stora högar
något tornar upp sig (någonstans)
isen tornade upp sig; bergen tornade upp sig i norr
äv. bildligt samla sig i stor mängd
problemen tornade upp sig för regeringen
belagt sedan 1841
torna upp sigupptornande, upptorning