publicerad: 2021  
torna upp tornade tornat
verb
torna upp´
få att hopas i högar
torna upp något (någonstans)
stormen tornade upp snön i höga drivor
belagt sedan 1814
torna uppupptornande, upptorning