publicerad: 2021  
traditionsenlig traditions­enligt traditions­enliga
trad·it·ions|­en·lig
adjektiv
[-∫o`ns-]
vanligen i adverbiell an­vändning som är i enlighet med traditionen
vår­terminen på konst­skolan av­slutades traditions­enligt med en elev­utställning
belagt sedan 1930